Kirjasto on vuorovaikutusta, tilaa, sisältöä ja muutosta

Chillaillaan ja hengaillaan kirjastossa! Näin halusimme että nuoret kokisivat tilamme ja siitäs saimme. Me olemme suosittuja, henkilökuntamme nuortentiloissa on suosittua ja palvelut, joita tarjoamme ovat suosittuja nuorten keskuudessa. Tästä opimme, että pitkäkestoinen itsepintainen työ tuo tuloksia. Linjauksista, joita tehdään, niistä voi tulla totta. Sitten piiskataan organisaatiota uusiin jännittäviin saavutuksiin. Tällä hetkellä jahtaamme kehittämisessä lisää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, lisää tekemistä asiakkaiden kanssa. Lasten ja nuorten puolella tämä on jo totta, aikuiset ovat erilainen haasteemme.

Aikuisasiakkaissa korostuvat tarpeiden ääripäät; hiljainen kirjallinen temppeli versus eläväinen iloinen kulttuuritila tapahtumineen. Seinät rajoittavat valintamme mahdollisuuksia ja tarjonnan mahdollisuuksia, mutta teemme valintamme ja perustelemme ne. Kritiikki on sallittua ja vain sitä kautta pääsemme myös keskustelemaan näkemyksistämme, mitä kirjasto tarvitsee tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kirjasto on jo tässä. Huomenna detaljit muuttuvat emmekä aavista, mitä nurkan takaa pilkistää. Pidetään huoli näöstämme.

Henkilökunta tilassa on vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Keskustelu on palvelua. Hyvä ilmapiiri on hyvää palvelua. Sallitaan mokat. Nauretaan itsellemme välillä ja uskalletaan mokata uudelleen. Tämä jos mikään on hyvän ilmapiirin luomista, sillä itselleen naurava organisaatio sallii asiakkaiden ym. mokat ystävällisesti. Salliva ilmapiiri mahdollistaa myös eri asiakasintressien mahtumisen rinnakkain. Ei ole varaa nyrpistellä nenää muille, jos fokusoi omaan yrittämiseen.

Tila on kokemus. Toisille isompi ja toisille vähemmän merkitsevä. Tilan haltijoina me määrittelemme palveluiden painoarvoja ja ohjaamme asiakkaiden käyttäytymistä. Ihannetilanne on, kun saamme äänekkäille ja hiljaisille tiloille neliöitä. Tiloissa ja niiden suunnittelussa törmää monta tarvetta, mm. logistiikka, tehokkuus, toiminnallisuus, estetiikka. Joskus palveluiden sijoittelu tiloissa on kompromissien tulos. Tärkeintä palvelun muotoilussa on kirjaston paikallisuus ja sitä kautta profiili eli mitä siellä kirjastossa tarjotaan ja kenelle. Asiakkaan äänen kuulemme mm. palautteen avulla. Tärkeämpää vielä on palveluiden käyttö, jaloilla tai näppäimillä äänestäminen. Uusi palvelu on kuollut palvelu, jos emme saa asiakkaita sen äärelle. Kirjasto on kuollut, jos emme ole varmistamassa uusien palveluiden kautta tulevaisuuttamme. Lillutaan vanhassa ja vähitellen kuivutaan kokoon tai etsitään vastauksia tuleville asiakastarpeille. Tuleva kirjasto vaatii meiltä uusia relevantteja palveluita ja rinnalle uuden kokeilua. Varovaisena organisaationa saamme kamppailla uskalluksen puolesta, ja me johtajat johdamme parhaamme mukaan maailmaamme uuteen aikaan. Hassua, uusi aika on huomenna. Joten muutoksia on tehtävä tänään.

Tietoa ja huvia löytyy kirjaston toimesta tilassa ja verkossa. Verkkopalveluna HelMet-sivut takaavat sen, että voimme niiden rinnalla kokeilla ja kehittää lisäpintaa asiakaskuntaamme. Voimme  riskeerata tekemällä mokia.

Sunniva Drake
Kirjastopalveluiden aluejohtaja
Etelä-Espoo