Onko tiimillä väliä?

Kesälomalta palattuani oli hauska havaita, että Entressen kirjastossa oli vastassa hyväntuulinen henkilökunta. Tänä vuonna kesälomien limitykset ja kesätyöntekijöiden valinta olivat osuneet nappiin. Kiitos tästä kuuluu lähiesimiehillemme, jotka suunnittelivat sujuvan kesän!

Työvuorojärjestelyt vaikuttavat välittömästi työtyytyväisyyteen. Pidemmällä aikaa työtyytyväisyyteen vaikuttaa myös se, miten työyhteisö on organisoitu ja minkälaista työyhteisön johtaminen ja vuorovaikutus ovat. Aluejohtajaksi tultuani pohdin pitkään Entressen kirjaston organisaatiomallia. Tänä vuonna oli vihdoin oikea aika kokeilla uutta, ja Entressen kirjasto muuttui tiimiorganisaatioksi.

auringonkukka

Organisaatiomuutos ei ole itsetarkoitus. Tavoittelemme sitä, että henkilökunnalla olisi entistä enemmän sekä päätösvaltaa että vastuuta omasta työstään. Monet asiat, joista aiemmin päätti esimies, palautuvatkin nyt tiimien ratkaistaviksi. Oman työn johtaminen vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja sitä kautta asiakaspalveluun.

Muutokset vaativat aina aikaa, niin myös tiimityöhön oppiminen. Vaikka pelisäännöt ja tiimisopimukset on puhuttu ja allekirjoitettu, ei käytännössä aina ole helppo tietää, kuka päättää mistäkin asiasta. Mutta yhdessä opetellaan.

Mikään organisaatiomalli ei sinällään takaa sitä, että työyhteisö toimii ja voi hyvin. Hyvä työilmapiiri tuntuu joskus lähes mystiseltä asialta. Vaikka ihmiset vaihtuisivat, voi ilmapiiri, hyvä tai huono, jäädä työyhteisöön. Seiniinkö se on imeytynyt? Itse uskon siihen, että hyvän työilmapiirin salaisuudet löytyvät työkulttuurista. Työt on järjestettävä oikeudenmukaisesti. Monet henkilöriidat saattavatkin paljastua työjärjestelyistä johtuviksi. Joustava työyhteisö, jossa sekä saadaan että annetaan apua, voi hyvin. Yhteiset pelisäännöt, avoimuus, oikeudenmukaisuus sekä se, että henkilökunnalla on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, takaavat sen, että ollaan oikeilla raiteilla.

Espoon kaupunginkirjastossa aluejohtajat vaihtavat muutamien vuosien jälkeen aluetta. Tämä tuo omanlaistaan joustoa koko kirjastoon. Kun minun aikani on lähteä, voi seuraavalla aluejohtajalla olla erilainen näkemys siitä, kannattaako työtä tehdä tiimi- vai linjaorganisaatiossa. Se, mitä aluejohtajana rakennan, ei ole ikuista. Tämä on vain nieltävä, eikä se niin vaikeaa olekaan. Tärkeintä on kuitenkin, että henkilökunnan osaaminen, työnilo, innostus ja rohkeus päätyvät tavalla tai toisella asiakkaidemme hyödyksi.

Eeva Jäppinen
Kirjastopalveluiden aluejohtaja
Keski- ja Pohjois-Espoo