Suurpellon sydäntä rakentamassa

Opinmäenperuskivi

Suurpelto on tulevaisuuden innovatiivinen asuin- ja yritysympäristö, joka on nousee kehä II:n kupeeseen. Elokuussa 2015 ’kylä’ saa koulun, tarkemmin sanottuna kansainvälisen IB-koulun, mutta myös päiväkoti, työväenopisto, suomenkielinen koulu, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kirjasto löytävät kodin Opinmäestä. Opinmäkeen on syntymässä  aivan uudenlainen toimintamalli, jossa keskiössä ovat asukaslähtöisyys, tilojen tehokas käyttö sekä aito yhteistoiminta Espoo-tarinan hengessä.

 

Projektipäällikkö Erkko Helinin astuttua puikkoihin kesälomien jälkeen, myös käyttäjäryhmän toiminta on päässyt hienosti vauhtiin. Olemme tutustuneet, keskustelleet ja esittäneet arkkitehdeille ja suunnittelijoille toiveita kiintokalusteiden, sähköjen, tiedonsiirtoverkkojen sekä turvallisuuden suhteen. Käyttäjäryhmä on tavannut eri toimipisteissä ja samalla perehtynyt kulloiseenkin  toimijaan. Ja mitä enemmän aikaa vietämme yhdessä, sitä paremmin ymmärrämme toisiamme ja voimme kehittää uusia tapoja toimia yhdessä tulevaisuuden Opinmäessä.

 

Kirjastolle on Opinmäkeen nimetty reilut 200 m2, mutta tarkoituksena on tilojen joustava yhteiskäyttö. Yhteisessä käytössä olevat tilat edellyttävät eri toimijoiden ja eri kieli- ja ikäryhmien yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Käyttäjäryhmän tarkoituksena on myös laatia Opinmäen käsikirja, johon kirjataan yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt.

 

Espoon kaupunginkirjaston toiminta- ja ajatusmaailma istuu hyvin Opinmäessä käytössä oleviin elinikäisen ja tutkivan oppimisen malleihin sekä asiakaslähtöisyyden, moniarvoisuuden ja kansainvälisyyden peruspilareihin. Olemme jo keskustelleet kansainvälisen koulun opettajien kanssa eri yhteistyömuodoista ja kuinka tärkeää on esim. sitoa tiedonhaun opastus oppilaiden omiin projekteihin. Tapahtumien järjestämisessä päiväkotiryhmille ja -ikäisille  kirjastolla on pitkät perinteet, mutta voisimmeko keksiä jotakin uutta musiikkiesitysten ja satutuokioiden lisäksi? Työväenopiston opiskelijoille voimme toki kerätä kokoelman kirjoja jotka liittyvät kurssin sisältöön, mutta voimme myös miettiä uusia toimintatapoja Ison Britannian esimerkin mukaan.        

 

Ei saa myöskään unohtaa, että Opinmäki on Suurpellon asukkaille lähikirjasto. Jo suunnitteluvaiheessa pyritään asukkaiden toiveet ja tarpeet ottamaan huomioon. Kirjaston tavoitteena on olla mahdollisimman hyvin kuntalaisten tavoitettavissa niin aukioloaikojen kuin tilojen esteettömyyden ja käytettävyydenkin puolesta. Suurpellon Infopaviljonkiin on jo perustettu pieni ”esikirjasto”, jonka avulla kirjaston palveluiden toivotaan tulevan tutuksi Suurpellon asukkaille jo ennen Opinmäen valmistumista.  

 

Opinmäen peruskivi muurattiin juhlallisin menoin 28.11.2013, mutta juhlateltan vieressä rakennukset olivat jo kohoamassa hyvää vauhtia. Rakennustöiden ääni peitti ajoittain orkesterin soitannon ja juhlapuheet, oli espoolainen tekemisen meininki.  

Pia Koskinen

Palvelupäällikkö

Kirjasto Omena, Matinkylä-Olari