Asukkaiden kirjasto

Kirjastot ovat asukkaiden tiloja, ja heille kirjastopalveluja tuotetaan. On siis syytä kuunnella, mitä asukkaat kirjastolta haluavat. Espoonlahden asukkaita on tänä vuonna kuunneltu tavallista perusteellisemmin. Heiltä kysyttiin elo-syyskuussa mielipiteitä siitä, miten kirjastopalvelut pitäisi alueella jatkossa järjestää. Samalla kysyttiin sitä, miten asukkaat arvottavat kirjaston eri palveluja, tiloja, kokoelmia ja asiakaspalvelua. Lapsille tehtiin oma kysely. Millainen on sinun kirjastosi? -tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 12 kertaa eri puolilla Espoonlahtea, ja verkkokyselyyn saatiin yli 1600 vastausta. Asukastapaamisissa oli paikalla myös kulttuurilautakunnan jäseniä, joten asukkaat saivat puhua suoraan kirjastopäättäjien kanssa.

Vastausten mukaan asukkaat toivovat, että kirjastot ovat auki iltaisin ja lauantaisin, sekä koko kesän ajan. Lainojen palauttamismahdollisuus myös aukioloaikojen ulkopuolella on tärkeää. Nuorille halutaan omaa tilaa, mutta myös rauhallista tilaa kaikille yksin tai yhdessä työskentelyyn. Kirjaston esteettömyys, siisteys, turvallisuus ja hyvä sisäilma ovat tärkeitä. Halutaan myös kodikasta, iloista ja rentoa tunnelmaa. Palvelulta toivotaan asiantuntevuutta, joustavuutta, helposti lähestyttävyyttä ja reiluutta. Monet haluaisivat henkilökunnan olevan paikalla koko aukioloajan ajan. Usein vastaajat olivat ajatelleet muitakin kuin itseään: vaikka omia lapsia ei ollut, haluttiin, että kirjasto tarjoaa satutunteja ja mediakasvatusta. Lapsille mieluisinta tekemistä kirjastossa ovat pelaaminen, lukeminen tai pelkkä oleminen. He haluavat, että kirjastossa on viihtyisää ja että henkilökuntaa on helppo lähestyä.

Asukkaiden kirjasto

Nuoret toivoivat kirjastolta mm. 3D-tulostusta, erilaisia tapahtumia ja rentoa fiilistä.

Asiakaslähtöinen ajattelu on viime vuosina muuttanut kirjastojen toimintatapoja. Esimerkiksi opastukset ovat muuttuneet yhdessä oppimiseksi, jossa ei ratkota kirjastolaisen suunnittelemia tehtäviä vaan lähdetään liikkeelle kunkin asiakkaan sen hetkisestä tarpeesta. Tässä seikkailussa tiedonhaun ammattilainenkaan ei voi etukäteen tietää, löytyykö vastaus ja miten. Joskus ongelman ratkaiseekin toinen asiakas. Matkan aikana on opittu uutta puolin ja toisin.

Palvelumuotoilu on tullut kirjastoihinkin. Asiakkaita otetaan mukaan tilojen suunnitteluun ja toteutukseen. Tuore esimerkki tulee Vantaalta: Pähkinärinteen kirjasto avattiin äskettäin uudistettuna. Tilansa ja toimintakulttuurinsa täysin muuttanut kirjasto on vielä keskeneräisen näköinen. Mutta ei kauan! Kirjasto on palkannut puoleksi vuodeksi taidepedagogin, joka osallistaa asiakkaat viimeistelemään yhdessä kirjaston. Kirjastosta tulee käyttäjiensä näköinen.

Ja tämäkin on esimerkki asiakkaiden mukaan ottamisesta: Espoossa työskentelee parhaillaan hankerahoituksella työntekijä, joka osallistaa nuoria Soukassa, Kivenlahdessa, Entressessä ja Kirjasto Omenassa järjestämään itse toimintaa ja tapahtumia. Tässä projektissa nuorten oma ääni ratkaisee, ja vain nuorilta itseltään tulleet ehdotukset kelpuutetaan.

Espoonlahden kirjastoverkon tulevaisuus odottaa vielä lopullista päätöstä. Jos Espoonlahteen tulee monien toivoma aluekirjasto, sen tulo voi kestää vielä vuosia. Monet kyselyssä esiin nousseista asioista ovat kuitenkin sellaisia, että niihin voidaan vaikuttaa jo nyt. Alueen asukkaat ovat puhuneet ja aluejohtajana lupaan, että toiveita kuullaan. Espoonlahtelaisten kirjasto olkoon asukkaiden kirjasto.

Eeva Jäppinen

Kirjastopalveluiden aluejohtaja
Espoonlahti